Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

At alle andre gjør en ugjerning gjør det ikke mer riktig!

Omskjæring av gutter er kjønnslemlestelse på lik linje med omskjæring av jenter bare ikke med fullt like alvorlige konsekvenser. Det er dermed med forferdelse at jeg leser at ugjerningen nå forslås utført på norske sykehus på skatebetalernes regning for å unngå at det skjer i ukontrollerte former.

Det argumenteres med at dette er en eldgammel skikk både hos jøder og muslimer. Det gjør vel på ingen måte saken noe bedre at jødene også gjør det slik at vi ikke kan henge det på muslimknaggen...?

Hva så om det er lovlig over hele verden? Gjør det forbudt i Norge og straff de foreldrene som reiser til utlandet for å omskjære guttene likt med dem som reiser utenlasnds for å omskjære jenter. La Norge være et foregangsland slik vi ellers er så glad i å være. Om 50-100 år er dette uansett forbudt i hele den siviliserte verden og vil bli sidestilt mad andre syke religiøse skikker.