Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Er det trygt å fly?

I dag har det atter en gang skjedd en ny flyulykke. Ikke lenge etter "stormen" har lagt seg etter Air-france ulykken, Hudon nødlandingen o.s.v. så skjer det i dag en ny flyulykke.

Spørsmålet jeg stiller meg er om det egentlig er trygt å fly som vi i alle år har fått prentet inn eller er dette velykket propagande fra flyselskapene? Det jeg ihvertfall ikke kan fordra er at dersom det faktisk skulle skje noe galt mens jeg er opp i luften så sitter jeg 100% hjelpesløst baki der sammen med et tettpakket lass med andre menneskelige adrenalinbomber. Det er denne totale mangelen på mulighet til å påvirke egen skjebne som gjør at jeg så langt det lar seg gjøre unngår å sette meg i et fly.