Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Ingen hensikt med mer hjelp i Libya!

Opprørerne i Libya skriker etter mer vestlig hjelp etter at den vestlige flystøttet de siste ukene har vist seg å ikke være tilstrekkelig.

Hele grunnlaget for flystøttet var jo at akkurat på dette punktet var Gadhaffis styrker overlegne materielt sett i tilegg til at fly ble brtukt mot sivilbefolkningen og man fikk derfor et urimelig forhold mellom makthavere og opprørere. Når forskjellene nå er jevnet ut viser det seg at opprørergruppen er mye svakere enn antatt og de skriker etter mer hjelp.

Muligens opprørerne fortsatt er noe underlegne materielt sett selv om det i stor grad er jevnet ut med flystøttet men dersom problemet er for lite personell er opprørergruppenfor svak og vil neppe noen gang føre til en stabil situasjopn i landet. På bakgrunn av dette er jeg svært skeptisk til økt opptrapping fra Nato sin side i form av å sette inn militært personell på bakkenivå.