Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Strengere straffer for trafikk kriminalitet nå!

I kveld har det vært atter en trafikkulykke i Norge. Denne gangen er 5 personer skadet i Festningtunellen i Oslo. Heldigvis ser det ut til at det ikke går menneskeliv tapt denne gangen.

Det dør flere hundre mennesker i trafikken i Norge hvert år. Svært mange av disse ulykkene skyldes kriminelle handlinger som kjøring i påvirket tilstand eller alt for høy fart. Av en eller annen grunn straffes ikke slike foreseelser like hardt som andre forseelser med like tragisk utfall. Etter min mening er det ingen forskjell dersom du dreper et menneske fordi du kjører i fylla sett i forhold til å drepe på annen måte. Dersom straffenivået endres her vil det kanskje føre til at mange tenker seg ekstra om før de begår krininalitet i trafikken.