Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Norsk politikk

Komplett idioti i praksis!

Saken som pågår i media for fullt i disse dager om den mye omtalte sex meldingen til Liv Signe Navarsete som ble sendt fra en hyttetur med 10 menn hvor 8 var sentrale SP politikere viser det komplette idioti vi opplever i 2018. "Vi har lyst på fitta di" er de skjebnesvangre ordene som skaper alt dette dramaet i disse #meetoo tider.

Før jeg kommenterer idiotien i denne bagatellmessige saken ytterligere så lurer jeg på følgende. Når ble det straffbart å si til noen at man har lyst på fitta deres? Kanskje ikke særlig sjarmerende, men jeg kan ikke se at det er alvorlig nok til å omfattes av straffelovens bestemmelser om hensynsløs adferd. Det er vel ingen som vil ha et samfunn der man skal straffes for å ha sendt en enkel upassende melding med en seksuell tone.

Navarsete uttaler selv at hun oppfattet meldingen som om de ville minne henne på at hun var en dritt. Ville det i så fall vært straffbart om noen hadde sendt henne en melding om at "du er en dritt"? Siden hun oppfatter det slik bør det jo ikke ha noe å si fra eller til.

Viktige dager i Breivik saken!

Den pågående rettsaken mot Anders Behring Breivik har til nå dreid seg mye om formaliteter om hva som foregikk i forkant av terroren den 22. juli. Mye har også dreid seg om synet på verden sett fra Breivik sitt ståsted og om hvordan han følte seg kneblet i samfunnsdebatten. Mye av denne prosessen ført til økt sympati for Breivik, eller for å si det på en annen måte mindre hat mot han.

Ut i fra dette er vi derfor inne i svært viktige dager i rettsaken nå som ofrene får ordet. Nå får vi føle det tett på kroppen når det ene offeret etter det andre forteller grufulle skildringer fra Utøya hvor flere bl.a. forteller om hvordan de spilte døde mens deres nærmeste venner lå inntil dem og faktisk var døde. Dete samtidig mens de hørte fottrinnene til Breivik som gikk meter unna dem og skøyt de han kom over som fortsatt levde. Slik dukker den ene grufulle skildringen opp etter den andre og Norge kan igjen kjenne på det rettmessige hatet som heldigvis bygger seg opp igjen. For i slike tilfeller er det lov å hate.

Jeg tror gjerne på Breivik når han føler at han ikke kom til orde i samfunnsdebatten, noe han og hans meningsfeller faktisk burde ha gjort uansett om vi liker meningene eller ikke. Men absolutt ingenting kan rettferdiggjøre hans handlinger den 22. juli og derfor er dagene vi er inne i nå under rettssaken så utrolig viktige.

Bra med lav valgdeltagelse!

Da er valget over for denne gang og vi slipper heldigvis unna i nesten 2 nye år før vi igjen er på den med en periode der du ikke kan slå på en nortsk TV kanal uten å bli overlesset med valgflesk. Ikke nytter det med en tur på Karl Johan heller, partiene prøver jo å ovelesse deg med billige roser, balonger og alt mulig billig dripp du kaster i søpla rundt neste sving.

Nå starter den sedvanlige diskusjonen om den "lave" valgdeltagelsen. Jeg på min side mener den er for høy. Hvorfor skal folk som ikke vet forskjellen på FRP og SV for enher pris stemme? Dette har vel ikke noe med demokrati å gjøre?  Er det ikke mye bedre at dem som har satt seg inn litt i politikk stemmer og dem andre holder seg unna? Det er vel en grunn til at partiene flittig deler ut roser og ballonger, noen lar dette tydeligvis bestemme hvem de stemmer på!

Avledningsmanøver?

Den siste uken har Frp politikeren Bård Hoksrud virkelig fått kjørt seg etter noe som etter min mening burde vært en "ikke sak". En bagatell som etterhvert viser seg å være enda mer bagatell da det er sansynlig at det aldri er kjøpt noen reele seksuelle tjenester i Latvia. Frp har blitt hengt ut i likhet med Hoksrud som et parti med seksuelle avvikere.

Mens hele denne saken har vært oppblåst har den nå pedofilisiktende AP ordføreren blitt anonymifisert. Når han nå fremstilles med navn kommer det riktignok som store nyhetssaker men det vekker liksom ikke så stor oppmerksomhet som det burde. Publikum har på en måte blitt mett av slike saker og konsentrerer seg om andre ting i større grad. Det er slik at man kan stille spørsmål om det hele har vært en avledningsmanøver og i så fall fra hvem?

21 års fengsel for minst 87 drap!

Dagens hendelser i Oslo og på Utøya er en tragedie. Til tross for at det ikke er helt politisk korrekt på et så tidlig stadie tillater jeg meg å ta opp diskusjonen om det norske straffenivået.

87 drepte er det foreløpige tallet som   sannsynligvis blir betydelig høyere. Maksimumstraffen i Norge er 21 år minus eventuelt fradrag for uforbeholden tilståelse, god oppførsel , prøveløslatelser m.m. Det er riktignok noe som heter forvaring  men dersom personeng klarer å overbevise om at det ikke er gjentagelsesfare er det vel heller ikke grunnlag for å gjennomføre dette. Med en maksimumstraff på 21 års fengsel vil det vel i praksis utgjøre ca 2 måneder for hver drepte. Da har jeg ikke tatt med alle de skadde som kommer i tilegg.

Kanskje på tide å vurdere livsvarig i Norge for ekstremt alvorlige forbrytelser?