Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Det harde liv i statsministerboligen!

 

Media kan i dag offentliggjøre at statsministerens kone Ingrid Schulerud har gått sykemeldt i 3 måender etter at en glassør på 95 kilo knuste over henne id det som paradoksalt nok skal være norges sikreste bolig.

Det ble nok lagt stor vekt på sikkerhet med tanke på inntrengere utenfra/ terror når boligen ble bygd. Sett i lys av denne nyheten ble det nok lagt for lite fokus på det faktum at de fleste ulykker faktisk skjer i hjemmet, i dette tilfellet endte det med hjernrystelse kuttskader og foreløpig 3 måneder med sykemelding for statministerens kone. Noe til ettertanke når tilsvarende booliger skal bygges i fremtiden.