Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

SV driter seg ut, igjen!

SV driter seg ut atter en gang siden de kom i regjering for 4 år siden. Regjeringsperioden har vært en farse fra A-Å for SV sin del som har dummet seg ut gang etter gang. Denne gangen har de regelrett dretet seg loddrett ut i "Biodiesel" saken hvor det nå er kommet frem at det var SV som først foreslo å innføre den omdiskuterte avgiften for et halvt år siden.

SV gjør seg godt i opposisjon for naive mennekser som lever på en sky og tror at det er mulig å ha et land hvor alle får lik lønn uansett om de jobber eller ikke. Et land uten håp og ambisjoner. Når SV imidlertid kommer i regjering viser det seg at SV politikk ikke nytter og til partiet dummer seg ut med å gå inn for forslag som hører hjemme i en borgerlig regjering. I biodiesel saken derimot er partiet imot et forslag de har fremmet selvm tro det eller ei!