Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Karensdager er løsningen!

Høyre presser regjeringen i sykepengesaken. Alle er enige i at noe på gjøres med det høye sykefraværet i Norge men få partier er enige i hva som er rette løsningen.

Det som er klart at alt sykefravær starter med første fraværsdag. Dersom man unngår første fraværsdag så blir det heller ikke noe dag 2 eller 10. Denne fraværsdagen kan b.la. skyldes litt småforkjølelse, fyllesyke eller at man er litt nedenfor. En sjelden gang skyldes første fraværsdag også alvorlig sykdom som gir reel grunn til fravær. Når de som stengt tatt kunne gått på jobb første fraværsdag får litt smaken på å være hjemme er det lett å ta turen til legen etter "3 dagersen" er brukt opp for å be om sykemelding og man er inne i en ond sirkel før man vet ordet av det.

Dersom man innfører en karensdag der man mister lønnen helt første fraværsdag vil man bli kvitt mye av småskulkingen som baller på seg til å bli flere sykedager med lengre sykemeldingsperiode. Ingen arbeidstakere i Norge sulter av å miste ei dagslønn eller to i året. For de som faktisk blir alvorlig syke er det mye verre dersom sykelønnsordningen angripes fra andre vinkler.

Innfør en karensdag og sykefraværet halveres. Det er jeg sikker på. Dermed blir den ellers svært gode sykelønnsordningen Norge stående og arbeidsmorlaen blir vesentlig høyre på norske arbeidsplasser. En vinn vinn situasjon.