Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Det blir ikke mindre aldersdiskriminerende å flytte grensen til 75 år!

Fremskrittspartiets Carl I Hagen tar til orde for å flytte aldersgrensen for å ha legattest for å kjøre bil fra 70 til 75 år. Hagen begrunner forslaget med at dagens krav er aldersdiskriminerende.

Jeg er enig i at det er rimelig å ta den gjeldende aldersgrensen opp til diskusjon med jevne mellomrom. Men jeg kan ikke forstå at det skal være aldersdiskriminerende å ha en grense på 70 år mens en grense på 75 år er greit. Så lenge det finnes en grense vil det jo være aldersdiskriminerende uansett hva grensen er.

Selv er jeg veldig glad for at alle over 70 år må ha legattest. Kravene som stilles burde muligens bli enda strengere. Jeg har da noen episoder der jeg har møtt eldre mennsker som kommer kjørende feil vei i rundkjøringer friskt i minne. Ja, jeg har faktisk opplevd dette flere ganger.