Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Full innvandringstopp nå!

Norge flyter over av kriminelle med utenlansk opprinnelse, enten innvandrere fra krigsherjede områder eller "turister" fra øst Europa.

Vi har rett og slett mistet kontrollen fullstendig og det er behov for en omgående stopp i innvandringen samt delvis stengte grenser. Jeg vet dette vil føre til en del diplomatsike utfordringer i forhold til diverse internasjonale avtaler og i forhold til EU og Shengen sammarbeidet. Her må vi imidlertid ha en mulighet til å erklære unntakstilstand frem til vi har fått kontroll over situasjonen.

Jeg er faktisk ikke imot innvandring men det er en klar forutsetning av dette skjer i kontrollerte former i en helt annen grad en det gjør i dag.