Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Skal personer som har opplevd urimelig rettergang sitte i Norske fengsler?

I dag faller det atter en ny dom i den såkalte Kongo saken hvor Tjostolv Moland og Joshua French sitter på tiltale benken. Det herskser liten tvil om at de atter en gang blir dømt til døden X antal ganger etter en ny fadese av en rettssak.

Nå virker det som om søteaparatet rundt nordmennene har gitt opp å anke og ønsker å satse på en utlevering til Norge med soning i Norske fengsler. Et mye bedre alternativ for Moland og French.

Spørsmålet jeg imidlertid stiller seg er hvordan norske myndigheter da skal forsvare at to Norske statsborgere skal sitte innelåst i norske fengsler etter en åpenbar urimelig rettergang. Tro ikke at advokat Furuholmen & co kommer til å la saken ligge så fort nordmennene er kommet hjem til Norske fengsler. Da starter kjøret mot Norske myndigheter for å få dem ut av norske fengsler.

Hva mener du?