Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Kan Norge leve med at ofre for urimelig rettergang sitter i Norske fengsler?

En løsning for de drapsdømte guttene i Kongo, Tjostolv Moland og Joshua French, er nærmere en løsning enn noen gang. En løsning er i denne sammenheng at de får sone straffen i norske fengsler under normale humane vilkår.

Det jeg spør meg om er hvordan Norge med tid og stunder skal forsvare at disse soner i Norge når det er så åpenbart at rettergangen har vært så urimelig som den kan få blitt. På et gitt tidspunkt må myndighetene gi etter og løslate guttene. Hvilke konsekvenser vil det deretter få for andre dømte nordmenn i utlandet som ønsker å sone i Norge? Her er det mange hensyn som må tas og mange vurderinger som må gjøres.