Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Håpløst naive nordmenn!

Jeg kan ikke annet enn å riste på hodet av nordmenn som lar seg sjokkere av utalelsene til de norske soldatene i Afghanistan som har uttalt ting som at "krig er bedre enn sex" og lignende utalelser og synspunkter om det å delta i krigen.

Ærlig talt, har ikke nordmenn flest sett en rekke filmer fra/ om Vietnamkrigen og andre kriger i historien. Det som skildres i slike filmer er jo langt verre enn det som kommer frem for de norske soldatene men likeså vel så reelt.

Når man sender folk ut i fronten i en krig blant geriljakrigere som mer eler mindre uavbrutt har kriget i flere tiår med dertil tilhørende erfaring og brutalitet kan man ikke forvente at det skal utvises den store sympati og nestekjærlighet ovenfor motstanderne. Kulturen som kommer frem blandt de norske soldatene er for anledningen viser en sunn kultur som omhandler overlevelsestrategi og samhold i den norske gruppen. Hva hadde nordmenn hjemme på berget forventet, at de skulle løpe etter motstanderne for å se om de var såret slik at de kunne hjelpe dem?

Våkn opp!