Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Hadde politiet jobbet istedetfor å klage hadde problemet vært løst!

Daglig kommer det frem nyheter i media om hvordan politiet svikter sine oppgaver. I dag kan VG opplyse at 3 av 10 ikke stoler på at de får hjelp fra politiet ved behov.

Min mening er at poltiet er mange nok. Problemet ligger i ressursbruken. Det bruker jo mer tid på klage på ressursmangel i steden for å jobbe. Det hjelper ikke med flere mann dersom alle seter seg ned for å klage. En annen ting er at på byga må politiet gjøre mye papirarbveid fordi de også fungerer som namsmann. Det vil friogjøre mye ressurser dette dette settes utenfo politiet. Fangetransport bør også kunne utføres av andre, hva med vaktselskap?