Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Selvfølgelig skal Norge velge våre nærmeste allierte!


USA har gang på gang vist at de er til å stole på 100% som allierte også for land som står dem mindre nært enn det Norge gjør. Norge har i tilegg til sitt NATO medlemskap alltid i moderne tid stått USA nært. I tilegg har Norge en strategisk beliggenhet som er viktig for USA å ha på sitt lag.

På den andre siden har vi Sverige. Sverige er den perfekte definisjon på feighet der de alltid har seilt under fanen "nøytrale". Riktignok hjalp de noe motvillig flykninger fra Norge under andre verdenskrig med kost og losji men der stoppet det. Sverige er jo faktisk en gammel okkupant av Norge og har aldri fungert som annet en et transittland for russiske spioner i Norge under den kalde krigen. Med andre ord har Sverige aldri betydd noe for Norges trygghet utover å være naboen vi ikke kan regne med støtter oss.

Ut i fra ovenstående mener jeg åpenbart at USA skal prioriteres når det norske forsvaret skal gå til innkjøp av viktig millitært materiell. Det er det minste vi kan gjøre som en "payback" for den tryggheten de har gitt oss helt tilbake til slutten på andre verdenskrig. Det er således gode nyheter som nå kommer frem i forbindelse med lekasjene fra Wikileaks som viser at enkelte politikere fortsatt føler visse forpliktelser ovenfor våre nærmeste allierte!