Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Storm i vannglass!

Afghanistan soldatene og vetaranene har fått mye spalteplass det siste halvåret. Mye fordi de mener at norske myndigheter ikke følger opp med nok støtte både under og etter tjenestegjøringen og spesielt for dem som har blitt såret.

I dag følges dette opp av legen som mener han er dårlig fulgt opp og påstår at forsvaret har forsøkt å stoppe han i å gå til media. Så lenge det ikke tys til trusler synes jeg det er helt greit at forsvaret kontaker han for å forsøke å løse saken i stillhet. Ellers i rettsamfunnet belønnes jo slike forsøke på å komme til enighet. Synes rett og slett dette er en gedigen storm i et vannglass.

Jeg støtter Norges deltagelse i Afghanistan og de norske soldatenes kamp om riktig behandling og tilstrekkelig støtte men denne saken fikk ufortjent for mye spalteplass. Ikke glem oppe i det hele at ingen tvinges ned i krigen.