Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

21 års fengsel for minst 87 drap!

Dagens hendelser i Oslo og på Utøya er en tragedie. Til tross for at det ikke er helt politisk korrekt på et så tidlig stadie tillater jeg meg å ta opp diskusjonen om det norske straffenivået.

87 drepte er det foreløpige tallet som   sannsynligvis blir betydelig høyere. Maksimumstraffen i Norge er 21 år minus eventuelt fradrag for uforbeholden tilståelse, god oppførsel , prøveløslatelser m.m. Det er riktignok noe som heter forvaring  men dersom personeng klarer å overbevise om at det ikke er gjentagelsesfare er det vel heller ikke grunnlag for å gjennomføre dette. Med en maksimumstraff på 21 års fengsel vil det vel i praksis utgjøre ca 2 måneder for hver drepte. Da har jeg ikke tatt med alle de skadde som kommer i tilegg.

Kanskje på tide å vurdere livsvarig i Norge for ekstremt alvorlige forbrytelser?