Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Viktige dager i Breivik saken!

Den pågående rettsaken mot Anders Behring Breivik har til nå dreid seg mye om formaliteter om hva som foregikk i forkant av terroren den 22. juli. Mye har også dreid seg om synet på verden sett fra Breivik sitt ståsted og om hvordan han følte seg kneblet i samfunnsdebatten. Mye av denne prosessen ført til økt sympati for Breivik, eller for å si det på en annen måte mindre hat mot han.

Ut i fra dette er vi derfor inne i svært viktige dager i rettsaken nå som ofrene får ordet. Nå får vi føle det tett på kroppen når det ene offeret etter det andre forteller grufulle skildringer fra Utøya hvor flere bl.a. forteller om hvordan de spilte døde mens deres nærmeste venner lå inntil dem og faktisk var døde. Dete samtidig mens de hørte fottrinnene til Breivik som gikk meter unna dem og skøyt de han kom over som fortsatt levde. Slik dukker den ene grufulle skildringen opp etter den andre og Norge kan igjen kjenne på det rettmessige hatet som heldigvis bygger seg opp igjen. For i slike tilfeller er det lov å hate.

Jeg tror gjerne på Breivik når han føler at han ikke kom til orde i samfunnsdebatten, noe han og hans meningsfeller faktisk burde ha gjort uansett om vi liker meningene eller ikke. Men absolutt ingenting kan rettferdiggjøre hans handlinger den 22. juli og derfor er dagene vi er inne i nå under rettssaken så utrolig viktige.