Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Går det an å bli så dum at man tror verdens eldste yrkesgruppe kan stoppes?

Oslopolitiet tar stadig nye metoder i bruk for å stoppe prostutisjon. Det siste som er avslørt er at de tar seg til rette med de prostutiertes telefonsamtaler.

Mange rødstrømper trodde i 3 dager at de hadde stoppet prosutisjonen i Norge når lovendringen om sexkjøp kom ved årskiftet. Det de ikke forstod var at disse 3 dagene var det de prostutierte og kundene trenge for å reorganisere seg for å gjøre tilpasninger til det nye loverket for å reduser risiko.

Når skal norske styresmakter innse at prostutisjonsmarkedet ikke kan stoppes, det kan imidlertid kontrolleres ved delvis legalisering under kontrollerte former.