Blogg om dagsaktuelle temaer og nyheter.

Aktuelt.org

Diverse

Man kan bare drepes en gang!

Den hårreisende og latterlige rettsaken i Kongo overgår seg selv hver eneste dag i Mongo sprell fra "påtalemyndighetene".   I dag ble det lagt ned påstand om 5xdødsstraff for de tiltalte nordmennene.

Jeg må si at jeg stusser litt over tankegangen her. Er dette en måte å få de selve straffen til å samsvare erstatningsbeløpene på 45xlandets BNP? Eller mener de bokstavelig at de skal drepes, vekkes opp fra de døde for deretter å drepes igjen 5 ganger?

Til og med i vestlige land blir man idømt flere hundre års fengsel. Det er jo litt fornuftig for man vet jo ikke hvor langt menneskeheten er kommet i utviklingen om 50-100år i forhold til menneskets levealder. Men jeg tviler på at teknoloien noen gang kommer så langt at vi kan vekke mennesker opp fra de døde.

Jeg er forøvrig forundret over den norske regjeringens passitivitet i saken. Det er vel kanskje på tide at Stoltenberg eller Støre går aktivt ut mot Kongo og fordømmer åpenbare brudd på menneskerettigheter mot norske statsborgere. De kan legge press på landet fra mange vinkler.

Hvor mange er smittet av svineinfluense?

Det dukker jevnlig opp artikler om nye svineinfluensautbrudd. I dag kom nyheten om at den første stortingspolitikeren trolig er smittet.

Jeg prøver å holde meg oppdatart ved  finne ut hvor mange som faktisk er smittet av Snineinfluensa i Norge samt i andre land. Dette burde være en grei måte å anslå den reele faren for å bli smittet. Dette viser seg imidleritd å være nærmest umulig å finne ut av. Riktignok er det mange som ikke testes selv om det antas å foreligge Svineinfluensa. Men det burde i det minste være mulig å finne ut av hvor mage bekreftede tilfeller det er i Norge. Noen som kjenner til slik oversikt?

Hvem eier skogen?

Løvenskiold har gått på et knusende nederlag i Borgarting Lagmannsrett i forhold til at de må levere ut kartinformasjon om skogen de eier i Oslomarka.

Bakgrunnen for saken er at Naturvernforbundet ønsker å ha oversikt over skogen slik at de kan klage på hogstmeldinger til Løvenskiold når de finner det nødvendig.

Spørsmålet jeg stiller meg er hva er hensikten med å eie skog dersom man ikke får lov til å foreta hogst i den. Sitter du ikke da igjen med ansvar uten rettigheter slik at eierforholdet ikke lenger har noen hensikt?

Sukk! atter ei mediarunde med Nokas ranet.

Den etterlyste Nokas raneren Josuf Hani meldte seg for politiet i går kveld. Nyhetn preger i dag forsidene i landets nettaviser.

Det er med et sukk at jeg leser nyheten. Selvfølgelig er det bra at også Josuf Hani nå sannsynligvis får sin straff. Men det jeg fortviler meg over er at atter en gang får saken førstesideoverskrifter, noe den har hatt mer enn nok fra før av.

Hva mener du, har media feil fokus på sin bruk av spalteplass?

Kan mislykket avrusning kalles mord?

Michael Jacksons dødsfall etterforskes nå som drap og det er kommet frem av Jacksons lege har gitt han en dødelig overdose med narkosemedisin for at Jackson skal få sove.

Ifølge legen selv har dette vært gjort i en form for nedtrapping etter at Jackson tidligere leger har gitt han store doser medisiner. Spørsmålet jeg stiller meg er om at det kan kalles drap når en lege mislykkes med avrusning i form av nedtrapping av legemidler? Jeg forutsetter da at legens forklaring stemmer noe den ikke nødvendigvis gjør. Men hva skulle legen ha av personlig vinning ved å frepe Michael Jackson?

Hver gang en lege setter sprøyter, skriver resepter eller foretar operasjoner er det med en viss fare for pasientens liv. Noen sjeldne ganger går alt galt. Er legen dermed en drapsmann selv om han har brukt uortodokse metoder?

Hva tenker skotske myndigheter med?

Personen som er dømt for å ha sprengt flyet over Lockerbie i 1988 hvor 270 mennesker omkom har blitt benådet av skotske myndigheter av bearmhjertighetsårsaker slik at han kan reise hjem til Libya for å dø stakkar. Han skal ha 3 måneder igjen å leve. I dag melder Dagbladet at han ble tatt i mot som en folkehelt når han kom hjem til Libya.

Hva i all verden tenker skotske myndigheter med? For en dumskap og hvilket signal dette er å sende ut i verden. Det er også en hån mot de tusenvis av familiemedlemmene til de som ble rammet av bomben påflyet.

Det er tydeligvis ikke bare i Norge vi har dumsnille politikere. Dette slår faktisk de rødgrønne i senk i form av dumskap...

Tør du å reise til Kongo etter dette?

Rettsaken i Kongo hvor nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French er tiltalt fremstår som et overtramp mot de tiltalte i forhold til menneskerettigheter. Selv påstår de tiltalte at de bare ble forsøkt ranet.

Saken har fått enorm mediaoppmerksomhet i Norge samt at Norge har stilt med representanter fra US i Kongo. Dette er forholdsvis uvanlig, normalt får slike saker liten oppmerksomhet i Norge. Jeg antar at de Kongolesike myndighetene faktisk har tatt seg selv litt i nakken i forhold til å iverata rettighetene til de tiltalte, dette til tross for at listen på brudd på menneskerettighetene er lang. Man kan bare tenke seg hvordan rettsaken ville ha utartet seg dersom saken ikke hadde fått den oppmerksomhet fra norsk side som den har fått.

Jeg er ihvertfall sikker på at det svært mye til før jeg klarer å la meg overtale til å reise til Kongo eller andre u-land i Afrika etter dette når jeg vet hva som venter meg dersom jeg skulle komme i politiets/ militærets søkelys. Tør du?

Er dette vårt tiårs svar på Scandinvian Star ulykken?

Det kommer akkurat nå de første nyhetsmeldinger om at et passasjerskip står i kraftig brann i Frihamnen i Stockholm.

Slik jeg forstår det ligger skipet fortsatt til havn noe som selvfølgelig gjør redningsarbeidet lettere enn om de var til havs. Allikevel er brann i  et passasjerskip med 1600 passasjerer svært alvorlig selv om de ligger til land. La oss håpe at de lykkes med å evakuere raskt slik at menneskeliv ikke går tapt.

Hvor er Amnesty?

Kongo saken fremstår mer og mer som en farse i brudd på menneskerettigheter. To nordmenn blir totalt overkjørt av det Kongoleiske "rettsapparatet" hvor det ene bruddet på menneskerettighetene er grovere enn det andre.

Uten å ha noe statistikk eller fakta å støtte meg til tør jeg påstå at nordmenn flest er svært aktive i å støtte Amnesty. Da synes jeg det også er rimelig å forvente at Amnesty også viser at de er der når nordmenn utsettes for brudd på menneskerettighetene og ikke bare frihetsforkjempere i fremmede land. Jeg antar også at det ville være en vinn-vinn situasjon for organisasjonen som sannynligvis ville fått enda mer støtte fra nordmenn.

For all del, muligens Amnesty allerede er aktive i saken og at det er media som er dårlige til å få dette frem.

 

Dette er bare grusomt!

For meg som sørlending er det fryktelig å lese om kveldens dødsulykke i Søgne der 4 personer i alderen 18-20 år har omkommet.

Som de fleste andre i slike situasjoner sitter jeg og krysser fingrene for at det ikke er noen jeg kjenner. Ja, jeg vet det er en veldig egoistisk tankegang men jeg tror samtidig det er noe alle innerst inne kan innrømme at de gjør selv i slike situasjoner.

I kveld får 4 familier en grusom beskjed. De aner nok allerede at det er deres kjære som er innblandet og frykten de sitter med frem til beskjeden kommer unner jeg ingen.